Promjene u radu Matičnih ureda

Za
vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19 uzrokovane virusom
SAR-CoV-2, sukladno odluci pročelnice Upravnog odjela za opću
upravu Osječko – baranjske županije o privremenoj organizaciji
rada, od utorka, 24. studenoga, Matični uredi Belišće i Donji
Miholjac bit će zatvoreni do daljnjega.

Građani
se trebaju javiti u najbliži Matični ured na svom području uz
obveznu prethodnu najavu na e-mail: opca.uprava@obz.hr
ili telefonskim putem.

Matični
ured Osijek:

-MATICA ROĐENIH 031/221-686; 221-681

-MATICA UMRLIH 031/221-678; 221-677

-MATICA
VJENČANIH 031/221-679; 221-685

-UPIS
NOVOROĐENE DJECE 031/221-679; 221-680

Matični
ured Beli Manastir: 031/702-478; 702-474; 702-472

Matični
ured Đakovo: 031/813-292

Matični
ured Našice: 031/613-102

Matični
ured Valpovo: 031/653-186; 651-055

Izvor

Najnovije