STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OBŽ-A: IZDAVANJE PROPUSNICA BELIŠĆE-VALPOVO

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OBŽ-A: IZDAVANJE PROPUSNICA BELIŠĆE-VALPOVO

Objavljeno: 26. 3. 2020.

KLASA: 022-04/20-06/9
URBROJ: 2158/1-01-07-20-62
Osijek, 25. ožujka 2020.

Temeljem članka 23. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15. i 118/18.) i točke II. stavak 1. Rješenja o osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj: 7/16.), Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije na 37. sjednici održanoj 25. ožujka 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije upućuje Stožer civilne zaštite Grada Valpova i Stožer civilne zaštite Grada Belišća da moraju izdavati propusnice za svoje lokalno stanovništvo budući su to administrativno odvojena područja.

Načelnik Stožera
Goran Ivanović


Izvor

Najnovije