Znanstvenici: Kora nara mogla bi spriječiti infekciju koronavirusom

Teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2) koji uzrokuje COVID-19 zarazio je preko 58,5 milijuna ljudi širom svijeta te je njegovim posljedicama podleglo preko 1,38 milijuna osoba. Kako trenutno ne postoji učinkovito i sigurno cjepivo za sprečavanje infekcije, znanstvenici širom svijeta i dalje pokušavaju pronaći učinkovite molekule i spojeve koji bi mogli pomoći u borbi protiv virusa.

Istraživačka skupina koju je predvodio Relja Suručić sa Zavoda za farmakognoziju Medicinskog fakulteta u Banja Luci, proučavala je upotrebu ekstrakata kore nara u prevenciji infekcija SARS-CoV-2. Njihova studija pod naslovom “Računska studija polifenola ekstrakta kore nara kao potencijalnih inhibitora internalizacije virusa SARS-CoV-2” objavljena je u najnovijem izdanju časopisa Molekularna i celularna biokemija.

Otprije je poznato da ekstrakti kore nara sadrže brojne fenole koji imaju protuupalne, antioksidativne, antimikrobne, antihipertenzivne, hipoglikemijske učinke te efekte smanjenja kolesterola.

Znanstvenici objašnjavaju kako su ekstrakti nara prethodno bili korisni protiv “virusa gripe, virusa herpesa, poxvirusa i virusa ljudske imunodeficijencije”. Molekule u ekstraktu nazvane “punikalagin, punikalin i elaginska kiselina” također pokazuju učinke protiv virusa hepatitisa C (HCV). Ekstrakti kore nara (PoPEx) također su pokazali učinke protiv virusa gripe sprečavanjem ulaska virusa i transkripcije RNA.

Rezultati ove studije pokazali su da sastojci ekstrakta kore nara, kao što su punikalagin i punikalin, pokazuju značajan potencijal u interakciji s odabranim proteinskim ciljevima i tako mogu spriječiti ulazak virusa u stanicu domaćina.

Prevencija ulaska virusa u stanicu domaćina mogla bi učinkovito spriječiti infekciju. Ovo je istraživanje pokazalo da PoPEx polifenoli mogu ponuditi potencijalno inhibitorno djelovanje na SARS-CoV-2, posebno tijekom ulaska u stanicu domaćina. Autori studije pišu: “punikalagin i punikalin perspektivni su kandidati za daljnje in vitro studije protiv SARS-CoV-2”.

“Budući da su sastojci prirodnog proizvoda koji se koristi kao hrana, ovi kandidati imaju i potvrđeni sigurnosni profil što je njihova dodatna i važna prednost u liječenju bolesti”, zaključio je istraživački tim.

 

Izvor: News Medical

Foto: Pexels

Najnovije